Nabór Stażysta

Dział: Aktualności
Czytany 2469 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ogłasza nabór na odbycie stażu zawodowego. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

 

 1. Nazwa komórki organizacyjnej, w której bezrobotny będzie odbywał staż:

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice,

www.cewchojnice.eu

 1. Stanowisko: organizator usług konferencyjnych
 2. Liczba miesięcy stażu: 6
 3. Dzienny czas pracy tj. liczba godzin 8 od godz. 7.00 do godz. 15.00
 4. Tygodniowy czas pracy liczba godzin 40 od poniedziałku do piątku
 5. Kontakt: Monika Kuchta, tel. 52 33 44 450

 

Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez stażystę

Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
 1. Zaznajomienie się z organizacją i zadaniami realizowanymi przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach oraz przepisami i wytycznymi regulującymi działanie jednostki (m.in. ustawa o samorządzie powiatowym, instrukcja kancelaryjna, ustawa o ochronie danych osobowych, wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów RPO dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020, przepisy BHP i ppoż itp.),
 2. Realizacja zadań związanych z organizacją konferencji, seminariów, szkoleń i innych przedsięwzięć w CEW: prowadzenie rozmów, korespondencji i spotkań z klientem, uzgadnianie i przyjmowanie zleceń, planowanie harmonogramu i szacowanie kosztów konferencji, opracowywanie i przekazywanie informacji dot. przedsięwzięcia prelegentom i uczestnikom, pozyskiwanie ofert i organizacja pracy podwykonawców (catering, sprzątanie, fotograf) przygotowanie sali i sprzętu konferencyjnego, organizacja cateringu, rejestracja zgłoszeń, nadzorowanie przebiegu przedsięwzięcia pod względem wygody i bezpieczeństwa uczestników, promowanie działań klienta związanych z konferencją, prowadzenie dokumentacji i podsumowanie konferencji (gromadzenie list obecności, podsumowanie ankiet ewaluacyjnych),
 3. Realizacja działań promocyjnych związanych z organizowanymi konferencjami, szkoleniami i innymi przedsięwzięciami,
 4. Poszukiwanie źródeł finansowania konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć, w tym poszukiwanie sponsorów oraz dostępnych dotacji, pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie,
 5. Realizacja drobnych prac w sekretariacie i na potrzeby działu księgowości (np. przygotowywanie kalkulacji, wzorów umów, deklaracji podatkowych)

- przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż i ergonomii w zakresie planowania i prowadzenia konferencji,

- obsługa urządzeń biurowych i multimedialnych: komputer, telefon, fax, drukarka, skaner, projektów, mikrofon,

- diagnozowanie potrzeb klienta w zakresie organizacji konferencji, szkoleń i podobnych przedsięwzięć, prowadzenie rozmów z klientem zgodnie z zasadami dobrego wychowania

- planowanie i organizowanie zasobów związanych z konferencjami,

- sporządzanie wstępnych kalkulacji kosztowych,

- ustalanie zakresu współpracy z podwykonawcami, organizacja pracy,

- planowanie, przygotowanie i stosowanie narzędzi promocyjnych, przygotowywanie informacji na strony internetowe i prowadzenie mailingu oraz telemarketingu,

- posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym, bazami danych, obsługa poczty elektronicznej i programów do zarządzania treścią stron internetowych (CMS)
Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Strona: cewchojnice.eu
Eksperymentarium

Śniadania biznesowe

Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników

Konferencje, szkolenia, targi itp

Szkolenie on-line Tarcza 8.0 i Tarcza 9.0

Szkolenie on-line Tarcza 8.0 i Tarc…

29 Kwi 2021 Konferencje i szkolenia

Podnosimy kompetencje zawodowe

Podnosimy kompetencje zawodowe

29 Kwi 2021 Konferencje i szkolenia

Podatkowe śniadanie biznesowe on-line

Podatkowe śniadanie biznesowe on-li…

07 Gru 2020 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

 • ul. Piłsudskiego 30 a,
  89-620 Chojnice
 • +48 52 334 44 50
 • +48 52 334 44 51