Czytany 4813 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział w warsztatach i konferencji.

Poniżej zamieszczamy publikację materiałów z konferencji.

KEKS_publikacja

Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkół – KEKS to cykl przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu rozwijania twórczego, które odbyły się w dniach 16 – 18 maja 2014 r. w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach.
W ramach konferencji odbyły się będą wykłady, prezentacje placówek oświatowych oraz warsztaty merytoryczne poprzedzające część wykładową.
Organizatorami konferencji są: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach.

Poniżej znajdziecie regulamin oraz program konferencji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Regulamin Konferencji Edukacji Kreatywnej Szkół
Program KEKS Dzień konferencji

 

W ramach konferencji odbywają się również Warsztaty przy KEKS’ie, a także KEKSIK – warsztaty dla dzieci, w sobotę od godz. 14.00

Program KEKS warsztaty

Nasi prelegenci i trenerzy:

Dr Wacław Idziak – doktor socjologii, przedsiębiorca społeczny, członek organizacji „Ashoka Innovators for the Public”, wykładowca Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach kreowania produktów kompleksowych miejscowości oraz redefiniowania misji i wizji organizacji. Ekspert w projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych. Od ponad 10 lat prowadzi eksperyment związany z tworzeniem wiosek tematycznych i wykorzystaniem wsi, jako przestrzeni uczenia się i kreatywności. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek „O odnowie wsi” i „Wymyślić wieś od nowa”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego i regionalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich i europejskich, wyróżniony w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „Eurolider 2009”;

Marian Chwastniewski – prezes Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego WYSPA. Autor istniejącego od 2000 roku Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK oraz programu ośrodka Laboratorium Edukacyjno- Twórczego Wyspa Odkryć, który to ośrodek kontynuuje program WYSPA, rozwijający postawy twórcze i badawcze uczniów. Program ten wynika z wieloletnich, zdobywanych od 1980 roku, doświadczeń edukacyjnych autora. Złożyły się na nie m.in. prowadzenie szkoły wiejskiej w górach, współpraca z międzynarodowym programem Teatru Źródeł Jerzego Grotowskiego czy realizacja autorskiego przedsięwzięcia Aperio z zakresu kultury czynnej w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych. Za swoją pracę otrzymał Społecznego Nobla Ashoki i jest członkiem Ogólnoświatowej Organizacji Innowatorów dla Dobra Publicznego – ASHOKA;

Wojciech Radziwiłowicz – Socjolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony konsultant i trener – specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności osobistych, kompetencji menedżerskich, treningach kreatywności i moderowaniu burz mózgów. W prowadzonych przez niego projektach szkoleniowych wzięło udział już ponad 3000 dyrektorów, menedżerów wszystkich szczebli, specjalistów różnych branż, urzędników, pedagogów, a nawet… więźniów!
Pasjonat innowacyjnej edukacji. Pięć lat prowadził zajęcia w Instytucie Psychologii Uniw. Gdańskiego. Był też opiekunem merytorycznym projektu edukacyjnego realizowanego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Współtwórca i
honorowy prezes fundacji organizującej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej polską edycję konkursu twórczego rozwiązywania problemów Odyseja Umysłu i konsultant międzynarodowej centrali programu Odyssey of the Mind;

Danuta Chwastniewska – terapeuta, magister pedagogiki specjalnej (Uniwersytet Wrocławski), absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami” (Uniwersytet Wrocławski) oraz Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej (Gdańsk – OLPI)). Prowadziła w latach 1979-1983 szkołę wiejską w górach, następnie współpracowała z międzynarodowym programem Teatru Źródeł Jerzego Grotowskiego oraz realizowała autorskie przedsięwzięcie Aperio z zakresu kultury czynnej w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych, a następnie przez ponad 20 lat pracowała w szkole jako nauczyciel, terapeuta i wicedyrektor. Za swoją pracę otrzymała dwukrotnie nagrody Prezydenta Miasta Gdyni i Kuratora Oświaty w Gdańsku. Współautorka serii podręczników do nauki o języku wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Nową Erę. Jest autorem podręczników „Ortograffiti” wydanych przez wydawnictwo Operon. Opracowała innowacyjną metodę 101 kroków w nauce czytania i pisania zawartą w elementarzach „Poczytam ci, mamo!” i książkach do kaligrafii „Napiszę ci, mamo!” wydanych przez Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych – Wyspa w Gdyni. Autorka serii gier edukacyjnych GRAMISIE przygotowujących do nauki czytania. Autorka artykułów: „Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją” w: „Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne” pod red. A. Czapigi, „Metoda 101 kroków w nauce czytania” w: „Zrozumieć, żeby pomóc” pod red. I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis oraz cykl artykułów w Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym. Autorka kilkunastu artykułów pod nazwą „Zanim dziecko zacznie czytać”, które ukazały się w miesięczniku „Bliżej przedszkola”, autorka bajek terapeutycznych dla czasopisma „Świat ciszy”;

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Katedry Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, autor pakietów edukacyjnych „Porządek i Przygoda”, oraz „Żywioły”, wielu publikacji, książek naukowych i dydaktycznych, propagator idei edukacji twórczej, promotor wielu prac magisterskich, doktorskich z dziedziny edukacji twórczej, współautor „Przygody z klasą”, trener twórczości, realizator licznych szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju, szkoli także firmy. Wysoką wiedzę łączy z nieustanną praktyką w dziedzinie twórczej edukacji;

prof. UG, dr hab. Teresa Bauman – Kierownik Zakładu Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, wśród głównych zainteresowań naukowych wskazuje: rolę i miejsce uniwersytetu w kulturze narodowej i europejskiej, proces kształcenia uniwersyteckiego (formy pracy ze studentami, strategie i metody uczenia się studentów)., stosowanie badań jakościowych w poznawaniu zjawisk społecznych. Najważniejsze publikacje: „Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego”, „Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe” (współautorstwo z T.Pilchem), „Uniwersytet wobec kryzysu własnej tożsamości”.

mgr Radosław Nowak – pedagog, specjalista terapii uzależnień, kierownik Działu Profilaktyki Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, współtwórca koncepcji merytorycznej GCPU, autor, współtwórca oraz realizator wielu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, profilaktycznych kampanii społecznych, konferencji oraz szkoleń, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „MONAR”, członek zarządu Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień. Posiada doświadczenie w opiniowaniu, tworzeniu i realizacji projektów profilaktycznych, procedur i strategii.

Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Strona: cewchojnice.eu
Więcej w tej kategorii: SKIP2 »
Eksperymentarium

Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Zielony Tydzień Zawodowca

Zielony Tydzień Zawodowca

12 Lut 2024 Konferencje i szkolenia

Bezpieczna praca i środowisko

Bezpieczna praca i środowisko

23 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

Konsultacje dla klimatu

Konsultacje dla klimatu

19 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

  • ul. Piłsudskiego 30 a,
    89-620 Chojnice
  • +48 52 334 44 50
  • +48 52 334 44 51