Wydrukuj tę stronę

Biznes i edukacja

Dział: Info CEW
Czytany 4483 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Realizacja projektu dzięki ciągłemu i efektywnemu wspieraniu przedsiębiorczości przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i poprawy jakości usług na rynku pracy w regionie. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie społeczne na różnego rodzaju innowacje.

Współczesne przedsiębiorstwa, aby w przyszłości zabezpieczyć potrzeby społeczne, muszą systematycznie śledzić i analizować trendy rozwoju techniki, organizacji i zarządzania, odpowiadać na imperatyw innowacji oraz reagować na zmiany. Utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach doprowadzi do powstania optymalnych warunków sprzyjających powstaniu nowych i rozwojowi istniejących firm innowacyjnych oraz kształtowaniu postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

Utworzenie CEW zapewni przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy opartej o zaawansowane technologie i innowacje. Dzięki realizacji projektu firmy innowacyjne skorzystają z powstałej infrastruktury m.in. Inkubatora Technologicznego. Utworzony przez CEW system wymiany informacji będzie dostępny dla każdego przedsiębiorcy zainteresowanego innowacjami, szkoleniami i warsztatami.

CEW umożliwi stworzenie systemu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wsparcia i podmiotami naukowo – badawczymi, które podniosą świadomość przedsiębiorców i dostarczą im wiedzę na temat innowacji, wykorzystania potencjału B+R (Badania + Rozwój)
i nowych technologii. Placówka będzie kształtowała postawy proinnowacyjne również wśród dzieci i młodzieży, które spowodują wzrost zainteresowania przedsiębiorczością i nowymi technologiami, a długofalowo przyniosą efekty w postaci zwiększonego zainteresowania studiami na uczelniach technicznych.

CEW będzie realizował przedsięwzięcia szkoleniowe skierowane przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorców. Warsztaty oraz szkolenia będą miały na celu przybliżenie uczniom problematyki innowacyjności, zaznajomienie z aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej będzie zestaw interaktywnych urządzeń i eksponatów pozwalających na przeprowadzenie doświadczeń i obserwacji m.in. w dziedzinie fizyki i techniki – tzw. “Eksperyment”.

Zajęcia będą realizowane w porozumieniu ze szkołami wyższymi, przede wszystkim z tymi, które działają na lokalnym rynku edukacyjnym.

Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Strona: cewchojnice.eu