W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Na podstawie Rozdziału XIV ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne…
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną" Z podziałem na części:…
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Na podstawie Rozdziału XIV ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia…
Zmianie ulega treść ogłoszenia organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną": Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. – dla osób pracujących w sektorze MŚP…
Postępowanie na usługi pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną" Z podziałem na części: Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego – pakiet biurowy…
Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną": Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. – dla osób pracujących w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej.
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika I stopnia wykonującego zadania w ramach robót publicznych OPIEKUN EKSPOZYCJI – EDUKATOR NA WYSTAWIE INTERAKTYWNEJ EKSPERYMENTARIUM. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Miejsce pracy: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe EKSPERYMENTARIUM, Marsz. J. Piłsudskiego 30b, 89-600 Chojnice, www.eksperymentariumchojnice.pl Stanowisko: opiekun ekspozycji – edukator na wystawie interaktywnej Eksperymentarium Liczba miesięcy robót publicznych:…
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ogłasza nabór na odbycie stażu zawodowego. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Nazwa komórki organizacyjnej, w której bezrobotny będzie odbywał staż: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, www.cewchojnice.eu Stanowisko: organizator usług konferencyjnych Liczba miesięcy stażu: 6 Dzienny czas pracy tj. liczba godzin 8 od godz. 7.00 do godz. 15.00…
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną" Z podziałem na części:…
W otwartym naborze na partnera do projektu w ramach do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego wybrana została oferta Sopockiej Szkoły Wyższej, złożona w dniu 21.11.2016r.
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI
Eksperymentarium
Śniadania biznesowe

Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników

Konferencje, szkolenia, targi itp

Matematyka królową nauk

Matematyka królową nauk

26 Wrz 2016 Konferencje i szkolenia

Współpraca miast Chojnice i Emsdetten

Współpraca miast Chojnice i Emsdett…

07 Cze 2016 Konferencje i szkolenia

Projektuj w 3D

Projektuj w 3D

05 Maj 2016 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

  • ul. Piłsudskiego 30 a,
    89-620 Chojnice
  • +48 52 334 44 50
  • +48 52 334 44 51