W otwartym naborze na partnera do projektu w ramach do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego wybrana została oferta Sopockiej Szkoły Wyższej, złożona w dniu 21.11.2016r.
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI
Informujemy, iż zaproszenie do złożenia oferty cenowej: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI zostaje unieważnione.
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu skierowanego do pracodawców osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu z zakresu audytu ekologicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z KREATYWNOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera do projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera do projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Eksperymentarium
Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Matematyka królową nauk

Matematyka królową nauk

26 Wrz 2016 Konferencje i szkolenia

Współpraca miast Chojnice i Emsdetten

Współpraca miast Chojnice i Emsdett…

07 Cze 2016 Konferencje i szkolenia

Projektuj w 3D

Projektuj w 3D

05 Maj 2016 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej